เปิดเว็บร้านค้า

เว็บนี้เป็นตัวอย่างการสร้างเว็บด้วย WordPress และ ธีม Plant ร่วมกับปลั๊กอิน WooCommerce นะครับ