กลอนดิจิตอล HAFELE DL6500 / DIGITAL DOOR LOCK DL6500

฿5,990.00

สามารถเปิดประตููได้ 3 วิธี:

-ปลดล็อคด้วยบลูทูธคีย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Lock
-รหัสผ่าน บันทึกได้สููงสุุด 20 รหัส (ตัวเลข 4-10 หลัก)
-กุุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุุกเฉิน)

 • ง่ายต่อการควบคุมและตั้งค่าด้วยแอปพลิเคชัน Häfele Smart Lock
 • สามารถติดตังแทนลููกบิิดประตููทัวไปได้
 • การแนะนำ การตั้้งค่่าด้วยเสียงภาษาอังกฤษ
 • ปุ่มแบบสัมผัส
 • สามารถเลือกโหมดล็อคอัตโนมัติหรือล็อคด้วยตนเองได้
 • ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม
 • ฟังก์ชันเตือนเมื่อแบตเตอรีมีกำลังไฟอ่อน
 • ระบบป้องกันการโจรกรรม
 • กรณีแบตเตอรี่่หมด สามารถเชื่่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฉุุกเฉินแบบ Micro USB ได้
 • สามารถติดตั้้งได้กับบานเปิดซ้ายและขวา
 • ลิ้้นสปริงสามารถปรับระยะเจาะได้ 60-70 มม.
 • สามารถติดตั้งได้กับบานประตููหนา 35-50 มม.

ขนาด (กxสxล):

– โมดููลด้านนอกห้อง: 71 x 158 x 65 มม.
– โมดููลด้านในห้อง: 72 x 182 x 69 มม.

ประกอบด้วย

 • โมดูลด้านนอกห้องและในห้อง 1 ชุด
 • ลิ้นสปริง 1 ชุด
 • เพลทรับกลอน 1 ชุด
 • อุุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
 • กุญแจสำรอง(กรณีฉุุกเฉิน) 2 ดอก
 • คู่มือติดตั้งและแผ่นทาบเจาะ 1 ชุด

Description

Additional information

color

ชมพู

Message us